↑ Terug naar Karate

Shotokan

Shotokan karate

In het Shotokan  Karate zijn begrippen als: zelfbeheersing en wederzijds respect van groot belang: men leert gevaarlijke technieken die met elkaar worden getraind en dat vraagt om veel beheersing. Zo worden in veel vormen van training, alleen of met elkaar, allerlei technieken getraind: stoten, schoppen, slagen, trappen, verdedigingen, aanvallen, standen en verplaatsingen.

 afb_karate01afb_otto-freek

 

 

 

 

 

 

Zo wordt het lichaam maar meteen de geest getraind. Mijn ervaring van de laatste 30 jaar Karate leert me dat dit ook echt zo werkt, ik zie kinderen ( maar ook volwassenen ), groeien in het Karate. Ze gaan rechter op lopen, hun lichaamshouding verbeterd, er ontstaat een sterkere uitstraling wat op zich al een vorm van zelfverdediging is.

 

Shotokan karate training

Het traditionele Shotokan karate, zoals dat beoefend wordt bij Tamashii, bestaat uit 3 trainingsvormen.

Aan de basis van het Shotokan ligt de kihon training, dicht daartegenaan zit de kata training en dit wordt gecompleteerd door de kumite training.

Hoewel wezenlijk verschillend van doel en aanpak, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. In alle drie de trainingsvormen ligt de nadruk op het inslijpen van technieken door herhaling, één van de fundamenten van het Shotokan karate.

De Shotokan training is niet compleet, wanneer aan één van deze onderdelen meer of minder aandacht wordt geschonken. Immers meer aandacht voor kumite betekent automatisch minder aandacht voor kihon en/of voor kata. Tezamen vormen deze 3 trainingsvormen een cirkel, waar begin noch eind aan is.
Hetgeen wil zeggen dat alle drie de trainingsvormen even belangrijk zijn.

Wat je ook kunt zien in deze tekening, is dat de wedstrijd-vormen daadwerkelijk een deel uitmaken van de training. Maar ook dat de wedstrijdvormen niet het hoofddoel zijn van die trainingen.
De wedstrijden
 zijn een middel om jezelf te toetsen aan anderen, een sportief element dat later is toegevoegd aan het traditionele Shotokan karate.
Presteren onder hogere spanning, scherper worden enz.. Specifieke training wordt gegeven aan karateka die aan wedstrijden willen deelnemen, waarbij zoveel mogelijk wordt vastgehouden aan de basis van het Shotokan karate:
Geen onnodige verfraaiingen in de kata, effectiviteit van technieken in het kumite.

 

4 onderdelen:

  1. De warming up (cooling down.). Rekken en strekken, stukje warm lopen, lenigheid oefeningen enz.
  2. Kihon. Hier wordt met de hele groep tegelijk technieken ingesleten. Het zogenaamd op en neer lopen met allerlei stoten, schoppen, weringen , standen enz. Hier ligt de basis voor techniek beheersing, spierontwikkeling en conditie vergroting.
  3. Kata. Vaste volgorde van technieken. En vast patroon: Kata’s zijn er op verschillende niveau’s : van witte band tot en met de hogere dan graden en daarbuiten nog al de extra kata’s ontwikkeld door de diverse meesters. Perfectie in techniek, ademhaling en in teamverband synchroon draaien wordt ontwikkeld zo.
  4. Kumite. Het contact met de tegenstander, het vechten met een of meerdere tegenstanders in verschillende vormen. Er zijn kumite vormen waar heel veel is afgesproken (perfectie, beheersing, veiligheid) tot en met kumite vormen die grenzen aan de praktijk ( vrijgevechten, wedstrijd training, zelfverdediging.)

afb_shotokan