↑ Terug naar Weerbaarheid

Wat is weerbaarheid

Wat is weerbaarheid?

Deze term is populair geworden de laatste jaren. Er zijn cursussen en trainingen ontstaan, er wordt veel aangeboden in een behoorlijke variëteit. Er zijn methodes ontwikkeld, cursus leiders die een cursus hierin gevolgd hebben en nu zelf uitdragen en in bedrijven en op scholen wordt er meer aandacht aan geschonken.

Doel:

  1. Zich zelf beter in staat stellen lichamelijk en geestelijk weerbaarder op te stellen.
  2. Het verbeteren van het zelfbeeld, waardoor men zich veiliger en prettiger zal gaan voelen

Elk mens staat bloot aan druk, invloeden en verleidingen. Dat is het leven. Iedereen, maar met name de jongeren, zal vele momenten in het leven meemaken waarbij die invloeden van binnen en buiten af tot nadeel kunnen leiden. Hierbij kun je denken aan het te weinig zelfdiscipline hebben, of een te laag zelfbeeld. Waardoor je in de problemen kan komen.( toegeven aan verleiding, druk, slechte invloeden, zelf destructief gedrag).

Uw docent
Maar natuurlijk ook de externe invloeden, mensen en situaties die jou bedreigen zonder dat je daar om vraagt. Daar kunnen we ons werkelijk van alles bij voorstellen: zowel fysieke als psychische druk en bedreigingen. Met deze cursus willen wij bijdragen aan een verbeterd gevoel van veiligheid en vergroting van het zelfbeeld van de betreffende doelgroep. Docent, weerbaarheidtrainer en Karateleraar Otto Bakker , is sinds maart 2005 bezig met het geven van cursussen weerbaarheid voor jonge kinderen, tieners (en volwassenen).

Weerbaarheid is in samenwerking met SIW
Dit project is mede geïnitieerd door Ad van de Vrede en Ilse Heijmans van de, toenmalige, Stichting Welzijn Halsteren, later het SIW. In de loop van het ontwikkelingsproces kwamen wij er achter dat er ook op scholen (of bedrijf) behoefte bestaat aan dit type cursus. Hetzij als pakket binnen de school (of bedrijf) zelf, hetzij voor de individuele leerling of medewerker met specifieke behoeften. De cursus kan o.a. een waardevolle aanvulling vormen op bijvoorbeeld een SoVa-training. Desgewenst kan worden gesproken over een stukje “maatwerk” m.b.t. de cursus inhoud. Wat scholen betreft: vaak is er onvoldoende budget voor een pakket zoals Tamashii aanbied. Dat is te betreuren, we weten dat kinderen, met name uit groep 7 en 8, er erg veel aan hebben. En dat is niet alleen vanuit eigen observatie, het is ook de uitdrukkelijke mening van die kinderen en hun ouders zelf die bij ons een cursus hebben gevolgd. Gelukkig kunnen geïnteresseerden zich ook op individuele basis bij ons inschrijven. En op deze wijze geven we bij Tamashii toch een aantal cursussen per jaar. (Hoe u kunt inschrijven leest u onder de knop inschrijven)

Aantal deelnemers per cursus
De cursus wordt doorgaans aangeboden aan groepen van ongeveer tien tot twaalf cursisten. Maar met een minimum van zes cursisten per cursus. We geven deze cursus over het algemeen aan gemengde groepen. Dat werkt prima. Gescheiden groepen kan ook, dat vergt een kleine aanpassing maar kan ook weer voordelen bieden. De keuze is er. Alles in overleg.