Karate - zelfverdediging - weerbaarheid

  1. Home
  2. Karate
  3. Shotokan karate

Shotokan karate

In het Shotokan  Karate zijn begrippen als: zelfbeheersing en wederzijds respect van groot belang: men leert gevaarlijke technieken die met elkaar worden getraind en dat vraagt om veel beheersing. Zo worden in veel vormen van training, alleen of met elkaar, allerlei technieken getraind: stoten, schoppen, slagen, trappen, verdedigingen, aanvallen, standen en verplaatsingen.

Zo wordt het lichaam en ook meteen de geest getraind. Mijn ervaring van de laatste 40 jaar Karate leert me dat dit ook echt zo werkt, ik zie kinderen ( maar ook volwassenen ), groeien in het Karate. Ze gaan rechter op lopen, hun lichaamshouding verbeterd, er ontstaat een sterkere uitstraling wat op zich al een vorm van zelfverdediging is.

Shotokan karate training

Het traditionele Shotokan karate, zoals dat beoefend wordt bij Tamashii, bestaat uit 4 hoofdonderdelen die ieder herhalend worden getraind, immers; alleen zo kan er sprake zijn van vooruitgang. Dit vraagt discipline en doorzettingsvermogen. Dit vormt het karakter van de karateka. 

Hoewel wezenlijk verschillend van doel en aanpak, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. In al de trainingsvormen ligt de nadruk op het inslijten van technieken door herhaling, één van de fundamenten van het Shotokan karate.

De Shotokan training is niet compleet, wanneer aan één van deze onderdelen meer of minder aandacht wordt geschonken. Immers meer aandacht voor kumite betekent automatisch minder aandacht voor kihon en/of voor kata. Tezamen vormen deze onderdelen een cirkel, waar begin noch eind aan is.
Hetgeen wil zeggen dat alle trainingsvormen even belangrijk zijn.

4 onderdelen:

De warming up
Rekken en strekken, stukje warm lopen, lenigheid oefeningen. Het is ontzettend belangrijk om het lichaam soepel en lenig te houden. Er wordt namelijk nogal wat gevraagd van het lichaam. Een goede warming up voorkomt blessures.

Kihon
Hier wordt met de hele groep tegelijk technieken ingesleten. Het zogenaamd op en neer lopen met allerlei stoten, schoppen, weringen , standen enz. Hier ligt de basis voor techniek beheersing, spierontwikkeling en conditie vergroting.

Kata
Vaste volgorde van technieken. En vast patroon: Kata’s zijn er op verschillende niveau’s : van witte band tot en met de hogere dan graden en daarbuiten nog al de extra kata’s ontwikkeld door de diverse meesters. Perfectie in techniek, ademhaling en in teamverband synchroon draaien wordt ontwikkeld zo. In kata zit heel veel kennis verwerkt. En als men dieper graaft ontdekt men dat er erg veel zelfverdediging in terug te vinden is.

Kumite
Het contact met de tegenstander, het vechten met een of meerdere tegenstanders in verschillende vormen. Er zijn kumite vormen waar heel veel is afgesproken (perfectie, beheersing, veiligheid) tot en met kumite vormen die grenzen aan de praktijk ( vrijgevechten, wedstrijd training, zelfverdediging.)

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.